Visevært Wiri Nøhr

Klaus Helsøe

Niels-Flemming

Publikum de glade

Hanne Kalsing

Henning Jensen

Rikke og Hanne Ka.

Frk. Babara

Hans Raahauge

Kathe Petersen

Lena Saul

KFUK nymfen

Klaus Og Wiri

Hans

Hanne Ka. Og Kjeld Falck på foto

Marianne Kauman

Lena, Henning og Klaus

De aktive, der den aften i nov. 2020 spillede deres kort rigtigt.


13. november viseaften 2020

Spar, hjerter, ruder, klør

Det traditionelle kortspils historie går tilbage til middelalderen. De fire kulører repræsenterede de fire stænder: Spar (sværdet) var adelen, hjerter (alterkalken) var gejstligheden, Ruder (mønten) var købmændene, og klør (hyrdestaven) var bønderne. Kortspillets fire kulører symboliserer derfor samfundets opbygning, og dermed mennesker gøren og laden i bred forstand. Det er temaer, der i høj grad kan genfindes i mange viser, og nogle af dem, skal vi skal høre på denne viseaften.

Visevært: WIRI


Foto: Kauman