Visens Venner Brønshøj

Ring til os ......

hvis du kunne tænke dig at deltage aktivt..

SPRING UD I DET!

-  og lad det komme an på en prøve..

Ring til Wiri og hør nærmere 

på telfon nr. 60659567
Her er den lidt mere tørre version:
 
 

Kære       ......         

Tak for din henvendelse. Vi er glade for at du har lyst til at deltage som aktiv i vores forening og glæder os til at lære dig at kende.

Vi er ca. 20 aktive, der varetager de mange opgaver, som hører til en viseforening, der har forestillinger med publikum.

Visens Venner Brønshøj er medlem af Visens Venner Danmark.

Vores formål er, at dyrke og styrke visen med hovedvægt på den danske visetradition, men også nordiske viser er i spil. Vi synger hovedsagelig på dansk.

Der er generalforsamling i februar måned. Vi har en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer, sekretær m.m.

Vi afholder 7 viseforestillinger om året i mdr. februar, marts, april, september, oktober, november og december. Vi har aftenforestillinger, men eftermiddagsforestillinger er også muligt.

En aften foregår således: Dørene åbnes kl.18.00, spisning og skålviser til 19.00, hvor forestillingen starter. Vi har mulighed for at have gæstesolister.

De aktive er på skift skålviseværter, som tilrettelægges sammen med akkompagnatøren.

De aktive er på skift viseværter, som tilrettelægges sammen med en fra bestyrelsen, der er medansvarlig. Tekst til visevært, instruktør og sufflør samt noder til musikken medbringer de aktive selv. Viseværten foreslår et tema for sin aften, hvilket er med til at sikre variation i valg af viser.

For at forestillingerne skal være så gode som muligt, ser vi gerne at man lærer sin vise udenad, da det giver den bedste kontakt med publikum. Vi giver gerne suffli.

Vi fører register over fremførte viser.

Der skal gå 2 år før en vise må genbruges. Der gives dispensation, hvis en vise lige netop passe ind i det tema, som viseværten har valgt.  

Vi deltager også i arrangementer ud over viseaftenerne.

For eksempel i andre viseforeninger, 2700 kulturdag i Brønshøj, på ”Syng dansk dag”, Alsang i Juni og oktober i Pilegården m.m.

Der er nedsat et udvalg til at tage imod nye aspiranter, vejlede og beslutte om du kan blive aktiv i vores viseforening. Udvalget består af 2 fra bestyrelsen, instruktøren, 1 fra musikken og 1 fra aktivgruppen.

Det anbefales, at man har deltaget på en viseaften, for at vide hvordan det foregår.

Ligeledes skal man på et eller to hulemøde fremføre et par viser. Tekst og noder skal medbringes til instruktør og akkompagnatøren.

Håber dette skærper din interesse.

Med venlig hilsen

Visens Venner Brønshøj

Februar 2020 . Lena Saul, formand