Generalforsamling 2023

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

i Visens Venner Brønshøj

Afholdes i Pilegården i salen, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj

Søndag, 26. marts 2023 kl. 14.00

 

Dagsorden:

Formandens velkomst

 

1.Valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere.

 1. Bestyrelsens beretning
 2. Godkendelse af revideret regnskab
 3. Fastsættelse af kontingent

    Bestyrelsen foreslår forhøjet til kr. 200,00

 1. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde inden

    11.marts 2023

 1. Valg af bestyrelse

                      For 2 år Wiri Nøhr, modtager ikke genvalg

                      For 2 år Kirsten Falsing, modtager genvalg

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

                      Hanne Kalsing, modtager genvalg

                      Lissi Kjær, modtager ikke genvalg

 1. Valg af 1 revisor 1 år: Niels-Flemming Carlsen, modtager genvalg

    Valg af l revisorsuppleant 1 år: Georg Kauman, modtager ikke genvalg

 1. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen:

Åben scene: Tilmelding til John Just Tlf. 22918701 eller

mail: justjust34@hotmail.com

Foreningen byder på kaffe/the og wienerbrød

På bestyrelsens vegne,

Lena Saul, formand

26.marts 2023 Generalforsamling.

Bestyrelsens beretning.

Denne beretning er om året 2022. Om jeg forstår, at vi allerede skriver 26.marts 2023.

Tiden går så hurtigt, men når jeg ser tilbage, så tænker jeg, at vi har brugt den godt. I hvert fald her i Visens Venner Brønshøj.

En stor tak til bestyrelsen som i alle de år jeg har været formand, har været uændret. Vi er Wiri Nøhr, Kirsten Falsing, Mette Brabæk, Pia Ejler og jeg Lena Saul. Suppleanter har været Hanne Kalsing og Lissi

Kjær. Nu har Kirsten Falsing valgt at afgå som kasserer, hvilket vil ændre bestyrelsens sammensætning.

Der skal herfra lyde en stor tak til Kirsten for at have varetaget denne store opgave. Lissi stopper som suppleant, tusind tak for din støtte i alle år. Wiri stopper i bestyrelsen, vi foreslår, at hun kan fortsætte som suppleant.

En stor tak skal også lyde til de aktive. Trods strabadser med at skifte lokalitet flere gange, er det lykkedes os at gennemføre alle viseaftener. Og efter min mening med bravour.

December 2021 skulle vi forlade Kulturhuset Pilegården og tømme alle skabe. Henning var en stor hjælp og mange af vores ting bl.a. vores duge befinder sig stadig i Henning og Pias kælderrum. Hele foråret 2022 var vi i Brønshøj Sognehus skønne sal. Efter sommerferien måtte vi rykke tilbage til Pilegården. Sådan kan det gå. Heldigvis kan vi blive her hele 2023 og håber på at rykke ind i det nye kulturhus januar 2024. Tak til Pilegårdens personale som er os til stor hjælp på alle måder.

Der var mange opgave ved at rykke over i Sognehuset. Der er ingen lyd, bar mm faciliteter. Heldigvis har vi en dygtig aktivgruppe. Klaus medbragt sit eget lydudstyr, forstærker og højtalere. Da lydudstyret her i Pilegården for tiden er mangelfuld, medbringer Klaus stadig sin forstærker til Pilegården, hver viseaften.

Tusind tak. At vores lyd fungerer godt for tiden skyldes de dygtige lydmænd. Klaus, John Elberg og ikke mindst Niels-Flemming. Foreningen har sine egne mikrofoner og headsets.

Da klaveret ikke er i orden, bevirker det at Niels-Flemming må medbringe keeboard hver gang vi mødes.

Endnu en grund til at vi kan glæde os til det nye kulturhus, hvor vi forventer at disse ting er i orden.

I Sognehuset var der ingen bar eller kantine. Derfor blev det igen muligt, at man selv kan medbringe sit eget aftensmåltid. Dog åbnede Pia og Henning en bar og har siden sørget for drikkevarer, kaffe og kage.

Tusind tak for at varetage denne store opgave. Andre hjælper heldigvis til bl.a. Georg Kauman og Mette Brabæk og ikke mindst Yvonne, som klarede en stor del af opvasken i Sognehuset, dog bistået af andre.

Tilbage i Pilegården kan vi, da Cafeen delvis er lukket ned, stadig medbringe egen forplejning, samt Pia og Henning klarer opgaverne omkring drikkevarer, kaffe og kage. En kæmpe tak til jer.

Da bordopsætning, bordplaner og reservationer, klargøring af scenen, indtjekning ved kassen og andre job ikke sker af sig selv, retter jeg en stor tak til Lise og Lises far, Jørgen, Pia (som I ringer til) Hanne Ka., Kirsten Falsing og alle jer andre som giver en hånd med, så at alt er klappet og klart, når klokken er 18.00 og dørene slås op.

2022 viseaftener:

 1. februar 2022: Tema: Halfdan Rasmussen, med Wiri Nøhr som visevært.
 2. mats 2022: Tema: En tur på Bakken med Kirsten Falsing som visevært.
 3. april 2022: Tema: Erik Grips sangbog med Klaus Helsøe som visevært.
 4. september 2022: Tema: Sommeren der gik. Med Hanne Kalsing som visevært
 5. oktober 2022. Tema: Nye og gamle pop og rock sange efter 1960. Visevært, Henning Jensen
 6. november 2022. Tema: Det var kattens. Med Kirsten Illum som visevært.
 7. december 2022. Tema: Glædelig jul, med John Elberg som visevært.

Det er lidt underligt bare at remse viseaftenerne sådan op, for sikke utroligt gode aftener vi har haft.

Hvilken energi og stor arbejdsindsats er der ikke lagt i disse aftener, det kan næsten ikke beskrives.

Intet kommer af sig selv. Vi må jo kunne lide det, for forberedelserne til foråret og efteråret 2023 viseaftener er i fuld gang. Det går også fantastisk med akkompagnement til viserne. Niels-Flemming Carlsen er der og spiller og støtter os på alle måder. Klaus Helsøe og Henning Jensen gør det så godt, og er der behov, så finder Wiri Nøhr sin guitar frem, Kirsten I. sin cello, selv en sav bliver der tryllet frem.

 

Vi har ind imellem haft besøg af gæster fra andre viseforeninger. De har også været begejstret for vores optræden, så vi har været på besøg hos Visens Venner Glostrup og Visens Venner Frederikssund.

 

I april var der alsang, hvor Pilegården var værter og VVBrh stod for sangen. Fremmødet var ikke stort, bl.a. på grund af manglende PR omkring arrangementet. Det er stillet lidt i bero. Selv om fællessang omkring Højskolesangbogen lyder til at være et stort hip mange steder.

 

Visens Venner Danmark har afholdt regionalmøde i VVHillerød og Landsmøde i VVFrederikssund.

Det er vigtigt, at vi deltager i disse møder, hvor man møder andre visevenner, hører om landsforeningens tiltag både indenlands og udenlands. Desværre er det hårde tider ude i viseforeningerne. Det er svært at skaffe folk til bestyrelsesarbejde og medlemstallene er faldet, især her efter corona. Flere foreninger er lukket og andre på vej. Der er mange alternative tanker ude omkring. Vi lytter med og selv om vi har det godt her i VVBrh. kan vi lære af de andres erfaringer.

 

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, da der har været en del udfordringer bl.a. i forhold til lokaleskift.

Vi udgiver ViseAvisen 4 gange om året. Kirsten I er medredaktør og er altid god for en artikel eller anmeldelse. Heldigvis kan vi udsende ViseAvisen og PR elektronisk, hvilket holder udgiften nede på et minimum. Derfor er det vigtigt, at vi har jeres mailadr.

 

Jeg vil slutte med en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde og stor arbejdsindsats, stor tak til alle de aktive, der igen og igen sørger for vi afholder nogle gode og interessante viseaftener og en stor tak til jer publikum, der trofast møder op hver gang. I er gode til at tage venner og bekendte med, samt til at sprede det gode budskab om viseaftenerne her i Visens Venner Brønshøj. For uden jer var der ingen viseaftener.

 

Mvh

Lena Saul. formand

Visens Venner Brønshøj