Generalforsamling 2024

Indkaldelse til Generalforsamling 2024

i Visens Venner Brønshøj

Afholdes i Pilegården i salen, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj

Søndag, 18. februar 2024 kl. 14.00

 

Dagsorden:

Formandens velkomst

 

1.Valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere.

 1. Bestyrelsens beretning
 2. Godkendelse af revideret regnskab
 3. Fastsættelse af kontingent

    Bestyrelsen foreslår uforandret kr.175,00

 1. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde inden

    2.februar 2024

 1. Valg af bestyrelse

                      For 2 år Mette Brabæk, modtager genvalg

                      For 2 år Lena Saul, modtager genvalg

                      For 2 år Pia Ejler, modager genvalg

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

                      Hanne Kalsing, modtager genvalg

                      Wiri Nøhr, modtager genvalg

 1. Valg af 1 revisor 1 år: Niels-Flemming Carlsen, modtager genvalg

    Valg af l revisorsuppleant 1 år: Misse Bergstedt, modtager genvalg

 1. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen:

Åben scene: Tilmelding til John Just Tlf. 22918701 eller

mail: justjust34@hotmail.com

Foreningen byder på kaffe/the og wienerbrød

På bestyrelsens vegne,

Lena Saul, formand

Bestyrelsens beretning for 2023.

 

Generalforsamlingen ligger i år tidligere end den plejer, idet Visens Venner Danmark har ændret deres regnskabsår fra 1.januar til 31. december og holder generalforsamling den 9.marts 2024.

Jeg tænkte, at vi så skulle afholde vores nu, bl.a. for at vide hvem der sidder i bestyrelsen, men jeg tror, at bare vi overholder vores vedtægter, kan det vente til slut marts.

 

Jeg vil starte med at præsentere bestyrelsen og takke for jeres store indsats.

Mette Brabæk er næstformand og tager sig bl.a. af referater og udearrangementer.

Georg Kauman er kasserer, nyvalgt på generalforsamlingen 2023, efter at Kirsten Falsing havde været kasserer i mange år, 15 år tror jeg. Vi skulle så til at ordne alt omkring bank, mobilpay og mange andre opgaver. Det har vi brugt mange kræfter på. Jeg tror, vi er landet nu og håber på arbejdsro i mange år. Kirsten Falsing har assisteret Georg med medlemslister og medlemskort, samt med at sidde ved kassen på viseaftenerne. Pia Ejler tager sig af tilmelding til viseaftenerne, Baren sammen med Henning, Facebook m.m. Jeg er formand og har det store overblik. Bl.a. med samarbejdspartnere. Jeg laver ViseAvisen sammen med Kirsten Illum, og tager mig af næsten hele PR-delen. Mails, plakater, løbesedler m.m.

Suppleanter er: Hanne Kalsing og Wiri Nøhr. De er med til alle bestyrelsesmøder og deltager aktivt i at løse de mange opgaver.

 

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøde og 2 aktivmøder i 2023.

På aktivmøderne er alle aktive til stede. Vi hygger os og spiser sammen samt tager vigtige spørgsmål op til drøftelse, samt planlægger det næste halve års viseaftener. Tak til alle for at deltage og gøre det godt at være i vores forening. Tak til John Just som har lagt hus til, så det blev hyggeligt.

 

Vi må konstatere, at vi stadig befinder os i Pilegården. Forventet indflytning i kulturhuset

BRØK er dags dato august 2024.

Vi tager det med oprejst pande og klarer opgaverne omkring viseaftenerne med stor dygtighed.

Alle kender opgaverne og forretningsgangene. Vi møder alle op i god tid og så kører det.

Vi har haft nogle super fine viseaftener i 2023. Tak til alle, ingen nævnt og ingen glemt.

 1. februar 2023. Tema: Solistens yndlingsvise, med bestyrelsen som visevært
 2. marts Tema: Vi skal en tur på Cafè. Hanne Ka skulle være visevært og havde tilrettelagt aftenen. Hanne blev syg, men den gode cafestemning fungerede og man præsenterede selv sin vise.
 3. april. Det er fra Jylland. Klaus Helsøe var visevært og det var en spændende vinkel, han havde valgt for sin aften. Mange nye viser af danske troubadourer. Det er vigtigt og godt at vi fornyer vores repetoire.

Så blev det sommer.

 1. september 2023 Tema: Rejse og ferieminder. Med Kirsten Falsing som vært. Også en spændende vinkel, så vi kom langt omkring.
 2. oktober. Tema: min barndoms gade og dens beboere. Jeg var visevært. Også med en spændende vinkel, hvor alle havde en personlig kommentar til, hvorfor de netop havde valgt denne vise. På trods af stormvejret var der stort fremmøde over 60 personer.
 3. november: Tre temaer: Gårdsang, Syng med viser og Sjove revyviser. Misse var visevært og

det fungerede rigtig godt. En glad og festlig aften.

 1. december. Tema. Vinter kulde, sne, blæst og regn

                                       Nisser, gran og lys er julens tegn.

Selv om det er jul, er det alligevel godt at have et tema for aftenen, så der bliver variation i visevalget.

Hanne skulle have været visevært, men Hans trådte til og klarede opgaven.. Julemanden, John Just, kom på besøg og vort julelotteri kørte så fint med stort overskud.

 

Hvor er det godt, at vi er en rutineret flok visesangere og aktive, der har kendt hinanden i mange år. Så vi kan assistere hinanden, når det er nødvendigt.

Men heldigvis er der kommet nye til. Ulla Jensen er efter mange år vendt tilbage som aktiv og Heidi Boesgaard er kommet til og fik sin debut til jul. Vi glæder os til mange år sammen med jer.

Heidi har en mand, der hedder Keld og han var en stor hjælp, som lydmand til juleviseaftenen,

Tak for det.

 

Viseaftenerne har været rigtig godt besøgt. Vi har fået en del nye medlemmer, men der må godt komme flere medlemmer til. Vi er ca 70 medlemmer. Heldigvis kommer der mange, som kun ønsker at være gæster. Vi er rigtig glade for, at I tilmelder jer til Pia. Derefter kommer opgaven med at lave en Bordplan. Hvis I tror, det er nemt, så må jeg fortælle jer, at det er det ikke. Hanne gør en ihærdig indsats for, at alle får deres ønsker opfyldt. Nogle kan ikke høre og vil gerne sidde tæt ved scenen, men det der nok er vigtigst, er at man kommer til at sidde sammen med vennerne, eller nogle man kender.

Jørgen Midtgaard Petersen, Lises far, har i 24 år hjulpet med til at sætte borde op, samt rydde op efter viseaftenerne. Jørgen fyldte 90 år og stoppede som aktiv. Vi har udnævnt ham til æresmedlem og håber at se ham rigtig ofte. Tillykke med det.

 

I 2024 har Visens Venner Brønshøj 25 års jubilæum. Men på grund af flytningen til ”BRØK” er det meget svært at planlægge en jubilæumsfest. Vi kender ikke lokalerne og ej heller café-muligheder og regler. Vi vil fejre os til efteråret, men omstændighederne vil vise, hvad der er muligt.

Visens Venner Danmark afholdt regionalmøde 11. marts og landsmøde 16. september 2023.

Afholdelse af møderne går på skift rundt i landet. Et eller andet sted er det også vores tur, men hele situationen med Pilegården, har gjort det svært for os at melde os.

Situationen for Visens Venner rundt i Danmark er ikke helt let. Mange har svært ved at forny sig og mangler medlemmer bl.a. til bestyrelsesposter. Sidst måtte VV Glostrup lukke. Indtægterne skal helst være større end udgifterne, så spørgsmålet om lokaleudgifter, hjemmeside, mobilpay o.a. har også betydning. Så det er vigtigt at have lidt på kistebunden, som det jo er i enhver husholdning.

 

 

I årets løb har vi deltaget i flere udearrangementer. Vi har været hos Visens Venner i Frederikssund, hos Visens Venner Ballerup, hos Syng dig Glad i Hundested, hos en efterlønsklub i Frederiksværk, til sommerfest i Brønshøj Sognehus og ikke mindst deltaget i Brønshøj Kulturnat den 13. okt. på Brønshøj bibliotek. Det er altid spændende og udviklende at optræde på en anden scene og for andre publikummer.

A´propo Brønshøj Bibliotek, så ved jeg ikke, hvor mange af jer der har gæstet Biblioteket en onsdag morgen kl.9.00 til morgensang. Niels-Flemming Carlsen sidder ved klaveret og der er skiftende gæster, som vælger sangene. Det startede, som en prøve i efteråret og må siges, at være en succes. Det er ikke et visens Venner arrangement, men alligevel, vil jeg nævne det.

Jeg vil slutte med en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde og stor arbejdsindsats, stor tak til alle de aktive, der igen og igen sørger for vi afholder nogle gode og interessante viseaftener og en stor tak til jer publikum, der trofast møder op hver gang. I er gode til at tage venner og bekendte med, samt til at sprede det gode budskab om viseaftenerne her i Visens Venner Brønshøj. For uden jer var der ingen viseaftener.

 

På Bestyrelsens vegne

Lena Saul, formand

 

Visens Venner Brønshøj