Generalforsamling 2019

Dagsorden 24. februar 2019

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

i Visens Venner Brønshøj

Afholdes i Pilegården, Brønshøjvej 17-19, 2700 Brønshøj

Søndag, 24. februar 2019 kl.17.00 i Salen

Dagsorden:

Formandens velkomst

 

1.Valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 1.febr.2019

6. Valg af bestyrelse

For 2 år Kirsten Falsing, modtager ikke genvalg

For 2 år Mette Brabæk, modtager genvalg

For 2 år Wiri Nøhr, modtager genvalg

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

    Hanne Kalsing, modtager genvalg

    Lissi Kjær, modtager genvalg

8. Valg af 1 revisor 1 år. Niels-Flemming Carlsen, modtager genvalg

Valg af l revisorsuppleant 1 år Georg Kauman, modtager genvalg

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen:

Nyhed: Åben scene: Tilmelding til John Just. Tlf. 22 918701 eller mail:justjust34@hotmail.com

 🙂🙂🙂🙂🙂

Foreningen giver sandwich og kaffe/the.

På bestyrelsens vegne,

Lena Saul, formand

 

 

Bestyrelsens Beretning år 2018

 

 

 

Årsberetning år 2018.

 

Det er med glæde jeg sætter mig til computeren for at berette om år 2018.

Jeg har en god mavefornemmelse for hvor har det været et godt år. Hele den aktive gruppe har stået sammen om at klare alle de mange opgaver, som følger med, når man vil have en viseforening, som både indadtil og udadtil skal fungere.

Alle arbejder frivilligt, så derfor er det vigtigt at det at løfte så stor en opgave, skal give glæde og mening for en selv, men også for andre. Vi har brug for at se, hvordan vores arbejde bærer frugt og at vores publikum er glade og får deres forventninger indfriet.

 

En stor tak skal lyde til hele den aktive gruppe og en stor tak skal lyde til vores trofaste publikum. Uden jer at spejle os i kunne vi ikke udføre vores viseaftener.

Vi har talt meget om tidspunktet for en viseaften. Skulle vi lægge den på en søndag eller ej.

Lige nu har vi besluttet at starte viseaftenerne en halv time tidligere. Altså kl.19.00 i stedet for kl.19.30. på den måde kan vi også slutte en halv time tidligere.

 

Vi måtte i december sige farvel til Eyvind Nielsen, som pludselig døde. Hans sidste optræden her hos os var i november måned, hvor han sang så smukt som altid ”I Danmark er jeg født”,

Ære være hans minde.

 

Det har været et travlt år.

Bestyrelsen har arbejdet på højtryk bl.a. fylder forberedelserne til vores jubilæum her den 26. april 2019 meget. Det er en stor og ny opgave, som vi her skal løfte.

 

Foråret 2018 viseaftener var:

16. febr. Tema: Livets gang- barn, voksen og gammel. Visevært: Lena Saul

                          Gæstesolister: Solvejg Guldberg og Alex Sundstrøm fra VVNordsjælland.

16. marts. Tema: Kvinde og mand. Visevært: Hans Raahauge

20. april. Tema: Hjertets kabaret, Visevært: Hanne Kalsing

Efteråret 2018:

21. september. Tema: Efterår-overgangstid. Visevært: Kirsten Falsing

19. oktober. Tema John Mogensen. Visevært: John Just

23. november. Tema: Viser fra operetter, musicals og syngespil. Viseværter: Klaus og Lena

14. december: Tema: Jul-hjerternes fest. Visevært: Yvonne Aaen.

På alle aftenerne har Niels-Flemming siddet ved klaveret. Hans hjælper os igennem aftenerne, og han er også den der hjælper os på hulemøderne. En stor tak til dig Niels-Flemming.

Der har heldigvis også været gang i harmonikaen, guitaren og celloen. Det giver liv og variation.

Lyden bliver styret af henholdsvis John Elberg, John Just og Klaus Helsøe. Tak for jeres store indsats.

 

Desuden var vi med på:

9. juni . 2700 Brønshøj Kulturdags 10 års jubilæum. Det var første gang vi deltog og det var rigtig sjovt. Klaus, Lena, Yvonne og Mette Br. Stod på Lille scene i gågaden. Vi deltager igen i 2019, den 15. juni.

21. juni. Al-sang i Pilegården. Arrangeret sammen med Helle Spangenrup og Mette Bøgelund fra Kulturhuset Pilegården. Deltager: Niels-Flemming, Hanne og John E. og Klaus. Der blev udarbejdet et sanghæfte til dagen med bl.a. viser fra Højskolesangbogen. Ind imellem gav VVBrh. egne viser. Det var en stor succes. I 2019 vil der være Al-sang 2 dage, nemlig den 20.juni og 29. oktober.

26. august. Kulturhavn Islands Brygge i samarbejde med VVKøbenhavn. Hanne og John, Lena og Klaus deltog. Klaus akkompagnerede på sin harmonika og Arne Mørch fra VVKbh. på klaver. Det gik rigtig godt. I 2019 vil vi dog ikke deltage i dette arrangement, men måske til næste år. Vi finder det vigtigt, at koncentrere os

om de mange aktiviteter her i nærmiljøet.

24. november. Julebasar her på Pilegården. For os var det ikke den store succes, men fra Pilegården fik vi tilbagemeldingen, at dem der havde hørt os, syntes det var hyggeligt. Wiri underholdt selv på guitar for børnene og Hans, Yvonne og Kathe underholdt senere på dagen akkompagneret af Arne Mørch fra VVKbh.

Udearrangementer:

20. febr. Brønshøj Kirke Menighedspleje. Deltog: Niels-Flemming, Hans og Lena,

9. marts  Visens Venner Glostrup. Deltog : Niels-Flemming, Wiri og Lena,

28. sept. Visens Venner Frederikssund.  De 6 optrædende var Mette Drasbeck, Marianne Kauman, Hanne Kalsing, Wiri Nøhr, John Elberg og Niels-Flemming Carlsen.

 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøde og 2 aktivmøder. Vi er rigtig gode til at samle op og få snakket om alle opgaverne.

 

Vi er glade for det gode samarbejde, vi har med Pilegården og ikke mindst med Mia i Caféen.

Hun leverer maden til vores jubilæum, her den 26. april 2019. Vi har valgt at give et stort tilskud til vores medlemmer, således at I kan nyde festaftenen for kun kr.150,00. Selve menuen koster meget mere end det. Vi håber, at se rigtig mange af jer til festen.

 

Vi deltog 10. marts i Visen Venner Danmarks regionalmøde i Farum og 15. sept. i landsmødet i Vejle. Det er altid godt og givtigt at møde visevenner fra hele Danmark. Samt at blive opdateret om hvordan VVDk. (altså vi selv, vi er medlem af VVDk. og betaler kontingent ) samarbejder med andre viseforeninger i norden, om bladet Visor, som er et viseblad, som bliver til i samarbejde med de nordiske lande. Vi abonnerer på bladet, men også I kan selv abonnere. Om samarbejdet med AKKS (amatørernes kunst og Kultur Samråd) som i år den 7.september 2019 fejrer 100 års jubilæum.

 

Som det jo er i tiden bliver vi mere og mere elektroniske. Vi sender mails ud og vores hjemmeside bliver ført ajour. Brug den og kom gerne med kommentarer.

 

Vi er i fuld gang med den nye sæson, som I kan glæde jer til.

På bestyrelsens vegne

Lena Saul, formand.

 

 

Referat 24.februar 2019

 

 

Referat af Generalforsamling 2019 i Visens Venner Brønshøj

søndag den 24.februar 2019

1: Dirigent: Hans Raahauge

     Referent: Mette Brabæk

     Stemmetællere: Klaus, Henning, Lise.

 

2: Bestyrelsens beretning:  Beretningen vedlægges.

     Her blev spørgsmålet, om der ved visekoncerterne skal være 1 eller 2 pauser.

     Fordele ved 2 pauser er, at der er mere anledning til socialt samvær og at publikum ikke passerer frem og tilbage foran scenen under selve koncerten.

     Ulempen er, at publikum går i sidste pause.

     Konklusion. Viceværten afgør antal af pauser, og siger det på forhånd, så publikum er forberedt på antal af pauser.

     Bestyrelsen blev takket for alle aktiviteter.

     Beretningen godkendt.

 

3: Regnskab: Der har været færre kontingentindbetalinger og færre entreindtægter.

     Der er ingen tilskud fra kommunen.

     Lokalpuljen gives kun til arrangementer.

     Da vi er en almen forening, har vi mulighed for tilskud til lokaler.

     Godkendt.

 

4: Kontingent: uændret 175,- kr. pr år. Entré: Gæster 70,- kr., medlemmer: 40,- kr.

 

5: Indkomne forslag:  Ingen

 

6. Valg til bestyrelse:

     Ifølge vedtægterne skal der i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Da der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg, ændredes det til at Kirsten Falsing og Wiri Nøhr blev genvalg for 2 år og Mette Brabæk for 1 år.

.

     Kirsten Falsing fortsætter som kasserer, men uden pligt til at sidde ved kassen.

     Denne del af arbejdet varetages på skift af en gruppe af medlemmer, der har meldt sig på en liste.

 

7: Valg af 2 bestyrelses-suppleanter for 1 år

     Hanne Kalsing blev genvalgt

     Lissi Kjær blev genvalgt-

 

8: Revisor for 1 år

     Niels-Flemming Carlsen blev genvalgt

     Revisorsuppleant for 1 år:

     Georg Kauman blev genvalgt.

 

9: Eventuelt:

     Reglen om en aktivs rettighed til en vise i 6 år giver problemer for nytilkomne og for de aktive. Det henvises til aktivmøde, da det ikke er en generalforsamlings-afgørelse.

 

Formanden sluttede af med tak til dirigenten, og en opfordring til at sende bidrag til bladet.

 

Referent Mette Brabæk

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE