Generalforsamling 2021

Dagsorden 28. februar 2021

 

 Foreløbig udsat.

Indkaldelse til Generalforsamling 2021 i Visens Venner Brønshøj 

Afholdes i Pilegården, Brønshøjvej 17-19, 2700 Brønshøj

Søndag, 28. februar 2021 kl.14.00 i Salen

 

Dagsorden:

Formandens velkomst

 

1.Valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af revideret regnskab                

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 12.februar 2021

                    

6. Valg af bestyrelse

For 2 år Kirsten Falsing, modtager genvalg

For 2 år Wiri Nøhr, modtager genvalg

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

                      1. suppleant Hanne Kalsing, modtager genvalg

                      2. suppleant Lissi Kjær, modtager genvalg

8. Valg af 1 revisor for 1 år

                      Niels-Flemming Carlsen modtager genvalg

Valg af l revisorsuppleant for 1 år Georg Kauman, modtager genvalg

9. Eventuelt

  

Efter generalforsamlingen ca. kl.15.00:

Nyhed: Åben scene: tilmelding til John Just, tlf.22 918701

Mail: justjust34@hotmail.com

 

Foreningen byder på kaffe/the og wienerbrød.

 

På bestyrelsens vegne

Lena Saul, formand

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE