Generalforsamling 2022

Dagsorden 27. marts 2022

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

 

i Visens Venner Brønshøj

 

 

 

Afholdes i Pavillonen , Brønshøjvej 3, 2700 Brønshøj

 

Søndag, 27. marts 2022 kl. 14.00

 

 

 

Dagsorden:

 

Formandens velkomst

 

 

 

1.Valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere.

 

2. Bestyrelsens beretning

 

3. Godkendelse af revideret regnskab               

 

4. Fastsættelse af kontingent

 

    Bestyrelsen foreslår uændret kr.175,00

 

5. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde inden

 

    11.marts 2022

 

6. Valg af bestyrelse

 

                      For 2 år Lena Saul, modtager genvalg

 

                      For 2 år Mette Brabæk, modtager genvalg

 

                      For 2 år Pia Ejler, modtager genvalg

 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

 

                      Hanne Kalsing, modtager genvalg

 

                      Lissi Kjær, modtager genvalg

 

8. Valg af 1 revisor 1 år: Niels-Flemming Carlsen, modtager genvalg

 

    Valg af l revisorsuppleant 1 år: Georg Kauman, modtager genvalg

 

9. Eventuelt

 

 

 

Efter generalforsamlingen:

 

Åben scene: Tilmelding til John Just Tlf. 22918701 eller

 

mail: justjust34@hotmail.com

 

 

 

Foreningen byder på kaffe/the og

 

Wienerbrød

 

 

 

På bestyrelsens vegne,

 

Lena Saul, formand

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE