Generalforsamling 2018

Dagsorden 26. februar 2018

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

i Visens Venner Brønshøj

 

Pilegården, Brønshøjvej 17-19, 2700 Brønshøj

Mandag, 26. februar 2018 kl.19.00 i lokale 6

 

Dagsorden:

Formandens velkomst

 

1.Valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag, 12. februar 2018

6. Valg af bestyrelse

For 2 år Lena Saul, modtager genvalg

For 2 år Pia Ejler, modtager genvalg

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

Hanne Kalsing, modtager genvalg

Lissi Kjær, modtager genvalg

8. Valg af 1 revisor for 1 år

Niels-Flemming Carlsen, modtager genvalg

Valg af l revisorsuppleant for 1 år

Georg Kauman, modtager genvalg

9. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen finder vi vores sangbog frem, og du er

velkommen til at vælge lige netop den vise, du bedst kan lide.

Foreningen giver kaffe og the.

 

På bestyrelsens vegne

Lena Saul, formand

 

Referat

af generalforsamling mandag den 26. februar 2018

i Visens Venner Brønshøj

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE