Generalforsamling 2022

Dagsorden 27. marts 2022

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

 

i Visens Venner Brønshøj

 

 

 

Afholdes i Pilegården , Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj

 

Søndag, 27. marts 2022 kl. 14.00

 

 

 

Dagsorden:

 

Formandens velkomst

 

 

 

1.Valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere.

 

2. Bestyrelsens beretning

 

3. Godkendelse af revideret regnskab               

 

4. Fastsættelse af kontingent

 

    Bestyrelsen foreslår uændret kr.175,00

 

5. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde inden

 

    11.marts 2022

 

6. Valg af bestyrelse

 

                      For 2 år Lena Saul, modtager genvalg

 

                      For 2 år Mette Brabæk, modtager genvalg

 

                      For 2 år Pia Ejler, modtager genvalg

 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

 

                      Hanne Kalsing, modtager genvalg

 

                      Lissi Kjær, modtager genvalg

 

8. Valg af 1 revisor 1 år: Niels-Flemming Carlsen, modtager genvalg

 

    Valg af l revisorsuppleant 1 år: Georg Kauman, modtager genvalg

 

9. Eventuelt

 

 

 

Efter generalforsamlingen:

 

Åben scene: Tilmelding til John Just Tlf. 22918701 eller

 

mail: justjust34@hotmail.com

 

 

 

Foreningen byder på kaffe/the og

 

Wienerbrød

 

 

 

På bestyrelsens vegne,

 

Lena Saul, formand

 

 

Genralforsamling i Visens Venner Brønshøj den 27.3.22
Referat
Til stede: 23 stemmeberettigede
1) Dirigent Hans Raahauge
Referent Mette Brabæk
Stemmetællere: Lise Pedersen, Marianne Kauman, Yvonne Margrethe Sundby
2) Bestyrelsens beretning: Vedlagt.
Man diskuterede i den forbindelse, hvordan man skaffer fornyelse i vise-venner foreningerne.
Dels ved et nyere reperotoire - dvs. bl.a.fra nuværende medlemmers ungdom i 60-70’erne – dels
ved at samarbejde med singer/songwriter miljøet. Flere initiativer er blevet forsøgt rundt
omkring. Men den bedste metode er sikkert PR og mund-til-øre metoden.
Beretningen blev godtaget.
3) Økonomi: Regnskab for året 2021 udviste et underskud på 2.033,33 kr. og en formue på
47.166,48 kr. Alt i alt et positivt resultat i betragtning af corona-nedlukning og manglende
indtægter i det meste af en sæson.
Regnskabet blev godkendt.
4) Kontingent: Forslag om at forhøje kontingentet fra de nuværende 175 kr. til 200 kr.
Efter en del kommentarer, bl.a. at nogle medlemmer ville få svært ved at betale kontingent, og at
foreningens økonomi i øjeblikket ikke kræver øgede indtægter, frafaldt forslagstilleren sit
forslag og det nuværende kontingent på 175 kr. blev godkendt.
5) Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.
6) Valg til bestyrelse:
For 2 år Lena Saul - modtog genvalg
For 2 år Mette Brabæk – modtog genvalg
for 2 år Pia Ejler – modtog genvalg
Da bestyrelsesmedlem Kirsten Falsing ønsker at fratræde ved udløbet af 2022, skal der
indtræde et nyt medlem inden næste ordinære generalforsamling i 2023.
Bestyrelsen efterlyste en person, der har lyst og evne til at stå for regnskabet, og
revisorsuppleant Georg Kauman er villig tiI at stille op..
7) Valg af to bestyrelsessuppleanter:
Hanne Kalsing modtog genvalg
Lissi Kjær modtog genvalg
8) Valg af Revisor 1 år: Niels-Flemming Carlsen modtog genvalg
Valg af en revisorsuppleant 1 år: Georg Kaumann modtog genvalg
9) Eventuelt: Under de nye forhold i Sognehuset, er det vigtigt at publikum selv medbringer
bestik og service til den mad, de har med, da det er et alt for stort arbejde at vaske det ekstra op
efter viseaftenen, når vi også skal nå at feje og sætte borde og stole på plads.
Referent Mette Brabæk Dirigent Hans Raahauge

 

Årsberetning

 

Årsberetning på Generalforsamling, 27. marts 2022 kl.14 i Pilegårdens Café,
 Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj

Jeg vil gerne byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til den 23. generalforsamling i Visens Venner Brønshøj

Nu her i slutningen af marts 2022 er det måske meget sundt at se tilbage på året der gik. Se på hvordan vi som viseforening har klaret skærene. Hvordan vi holdt modet oppe og bibeholdt troen på, at det nok skulle gå. Vi respekterede alle regler og passede på hinanden, men valgte at afholde alle de viseaftener, det var muligt. Vi gjorde det på trods af færre aktive på scenen, færre publikummer og at det gik ud over vores økonomi. Det var vigtigt for os, at skabe liv og glæde, selv om det kun var for de få.

Foråret 2021 viseaftener måtte aflyses. Det lykkedes os heldigvis at få afholdt generalforsamlingen den 6. juni 2021. Pænt mange var mødt op og vi havde en hyggelig eftermiddag med efterfølgende åben scene. John Just var konferencier og det gik lystigt for sig.

Efteråret 2021 viseaftener var:
24. september: Kirsten Falsing var visevært med temaet ”Sommer farvel/efterår goddag”. Det var godt at komme i gang igen. Det blev en skøn aften. Jeg har lige se spilleliste og billedgalleriet igennem. Masser af gode viser og flotte solister på scenen. Vi var så velforberedte.

22. oktober: Hanne Kalsing var visevært med temaet ”Kys og kram”. Et rigtigt Hanne tema.
Festligt og kærligt blev det.
19. november: Endelig kunne Wiri Nøhr være visevært med temaet ”Et portræt af Otto Brandenburg”. Det var bare en fantastisk aften. Wiri var super velforberedt, så vi vidste alle
meget mere om Otto Brandenburg og hans virke, da aftenen var slut. Godt det endelig lykkedes at gennemføre aftenen.
10. december: Så blev det atter jul. Yvonne Sundby var visevært. Selv om vi ikke var så mange, gennemførte vi at afholde det store julelotteri. Dejlig aften.

14. juni var der Alsang stævne. Altid hyggeligt med dejlig fællessang og indlæg fra solister fra VVBrh. Helle Spangerup er tovholder. Niels-Flemming Carlsen sidder ved klaveret og Hanne Kalsing og John Elberg var solister.
12. oktober var der igen Alsang stævne. Denne gang var Hans Raahauge og Yvonne Sundby solister. Grundet corona var der ikke mange publikummer.
Der bliver også Alsang stævner her i 2022. Det bliver den 26. april og vil stadig afholdes her i Kulturhuset Pilegården. Kirsten Falsing, Kirsten Illum og Klaus Helsøe vil være solister.

Vi holdt den 14. august sommerfest for de aktive i Lenas kolonihave. På trods af kraftige regnskyer havde vi en dejlig dag med god mad, snak og sang.

Vi har i vores forening en regel om, at der skal gå 2 år før en vise bliver sunget igen på scenen. Vi fører registre over sungne viser. Vi har dog besluttet, at denne regel er suspenderet for de 2 år, vi har været corona ramte. Med den begrundelse at kun få har hørt viserne. Så derfor må de gerne genbruges.

Til alle efterårets viseaftener har vores medlemmer haft gratis adgang. Det er vigtigt for os, at bevare jer som visevenner af vores forening og håber, at det har været en ok kompensation for de viseaftener, som jo måtte aflyses.

Ved årsafslutningen pr. 31.12.2021 havde vi 65 medlemmer. En tydelig nedgang på 30%. Lad os håbe, at folk igen tør komme på gaden og komme til visesang.

Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder samt et aktivmøde. Det der har fyldt rigtig meget, er lukningen af Pilegården. Brønshøj Gamle Skole skal ombygges og hvad er tidsfaktoren og hvad med os? Nogle af os har deltaget i de møder, som er blevet afholdt med henblik på indsamling af ideer med ønske og behov for Brønshøj Gamle Skole, men også for hele det område, som nu kaldes Kulturaksen.

Vi har været så heldige, at Brønshøj Sogneråd har stillet Brønshøj Sognehus til vores rådighed. De har buds os velkomne og det er vi meget taknemmelige for. På nuværende tidspunk har vi jo afholdt 2 viseaftener i Sognehusets skønne sal.

Vi er medlem af Visens Venner i Danmark og har deltaget i Landsmødet, som blev afholdt i Kjellerup den 18. september 2021. Lena Saul og Mette Brabæk deltog herfra. Landsforeningen fik ny formand nemlig Ib Østergård fra Visens Venner Randers. Vi tog afsked med Dorte Birch, som har været en fantastisk formand. Hun har beskæftiget sig rigtig meget med det nordiske samarbejde.
Landsforeningen er aktive omkring uddannelse i visesang. Der er Højskolen Ryslinge, hvor Kirtsen Falsing og John Just deltog i år. Masterclass, hvor Mette Br. og Lena deltog. Alt dette dog for egen regning.

Forhåbentlig bliver der snart ro til, at vi selv kan arrangerer et visekursus for vores aktive.

På udearrangement fronten har aktiviteten været lav. Alt har jo været aflyst men trods alt har Klaus og jeg selv været i Visens Venner Nordsjælland den 12. november 2021. Det er en god oplevelse at komme ud i andre viseforeningen. For at vi kan komme mere ud i andre viseforeninger, kræver det nok også, at vi er mere åbne for dem.

Vi er godt i gang med 2022. Jeg takker på det varmeste for den opbakning de aktive og vores visevenner giver til Visens Venner Brønshøj. En del viseforeningen må i dag lukke og slukke, hvilket ofte skyldes at medlemmerne er blevet ældre og at det ikke er muligt at danne en ny bestyrelse.
Min taknemmelighed er stor til den siddende bestyrelse, at de stiller op på ny og er klar til at tage håne om alle de nye opgaver, der venter os.
Flytning m.m. giver mange nye udfordringer og opgaver.

På bestyrelsens vegne.

Lena Saul, formand

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE