Generalforsamling 2021

Dagsorden 6. juni 2021

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2021 i Visens Venner Brønshøj 

Afholdes i Pilegården, Brønshøjvej 17-19, 2700 Brønshøj

Søndag, 6. juni 2021 kl.14.00 i Salen

 

Dagsorden:

Formandens velkomst

 

1.Valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af revideret regnskab                

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 21. maj 2021

                    

6. Valg af bestyrelse

For 2 år Kirsten Falsing, modtager genvalg

For 2 år Wiri Nøhr, modtager genvalg

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

                      1. suppleant Hanne Kalsing, modtager genvalg

                      2. suppleant Lissi Kjær, modtager genvalg

8. Valg af 1 revisor for 1 år

                      Niels-Flemming Carlsen modtager genvalg

Valg af l revisorsuppleant for 1 år Georg Kauman, modtager genvalg

9. Eventuelt

  

Efter generalforsamlingen ca. kl.15.00:

Nyhed: Åben scene: tilmelding til John Just, tlf.22 918701

Mail: justjust34@hotmail.com

 

Foreningen byder på kaffe/the og wienerbrød.

 

På bestyrelsens vegne

Lena Saul, formand

 

referat af Generalforsamling 2021

 

 

 

Generalforsamling 2021 i VVBrønshøj

søndag den 6. juni kl. 14.00 i pilegården

 

1. Dirigent: Niels-Flemming Carlsen

Referent: Mette Brabæk

Stemmetællere: 3 personer fra salen blev valgt, men vi fik ikke brug for dem, da der ikke var nogen komplicerede afstemninger undervejs.

 

2. Bestyrelsens beretning: vedlagt af formanden. Beretningen godkendt

 

3. Regnskab: godkendt. Der var lidt bemærkninger omkring girokontoen, der koster foreningsgebyr. Den bliver langsomt faset ud. Posten ”inventar” var anskaffelse af mikrofoner, som veluxfonden havde bidraget til.

 

4. kontingent: kontingentet bliver uændret 175 kr. trods corona-nedlukningen, til gengæld bliver adgangen til efterårets koncerter gratis for medlemmer. Gæster betaler 70 kr.

-  En bemærkning til formuleringen af punktet: Nemlig at et kontingent foreslås af bestyrelsen, og ikke som nu fastsættes, da det kun er generalforsamlingen, der kan fastsætte kontingent.

 

5. indkomne forslag: der var ikke modtaget nogle forslag.

 

6. Kirsten Falsing og Wiri Nøhr blev genvalgt til bestyrelsen

 

7. Hanne Kalsing og Lissi Kjær blev genvalgt som suppleanter

 

8. Niels-Flemming Carlsen blev valgt som revisor for et år

    Georg Kauman blev valgt som revisorsuppleant for et år

 

9. Eventuelt.

   Vi kan søge nogle puljer til fx at betale for gæstesolister. Det administreres af stats-og kulturstyrelsen. Klaus abonnerer på deres nyhedsbrev og vil søge, så snart der bliver åbnet for at søge.

 

- Niels-Flemming havde en opskrift på, hvordan man få hjælp til at åbne tilsendte dokumenter, som ens PC ikke kan klare.

   Man går ind på WWW.zamzar.com,

   1) sender filen, 2) beder om at den ændres til det format man ønsker, fx pdf-fil eller billede og 3) siger OK, men undlad at trykke på sidste punkt, hvor man kan få sendt pr. email.

 

Referent Mette Brabæk

 

 

Bestyrelsens beretning for året 2020:

Året 2020 var det 21. år i Visens Venner Brønshøjs historie. Man må sige, at 2020 ikke ligne noget andet år i vores historie.

Den 11. marts 2020 blev hele Danmark lukket ned. Vi lykkedes dog med at afholde 4 viseaftener ud af 7 mulige. Det må man sige, er godt gået. De aktive stillede op til øvning og forestillinger. Vi tog alle forbehold, som at holde afstand, spritte af, masker m.m. Nogle valgte at isolere sig helt, og det blev fuldt ud respekteret. Det samme skete hos vores medlemmer og gæster, så fremmødet var ikke så stort. Stoleopstillingen i salen blev ændret til biografopstilling med den rette afstand. Derfor kom det til at passe med færre pladser og færre gæster. Man måtte desværre undvære fællessangen. For at passe på os selv indkøbte vi vindhætter til mikrofonerne, så vi alle havde vores egen og vi bar masker, dog ikke på scenen.

 

Forplejningen blev ændret fra smørrebrød, til f.eks. frikadeller og kartoffelsalat alt blev serveret i engangsservice.

 

Vi har fået nyt lydudstyr. Vi ansøgte Veluxfonden og fik bevilget penge til lydudstyr. Vi har købt 2 headsets og 2 håndholdte mikrofoner. Da teknisk udstyr hele tiden udvikles og forbedres, har det været godt for os med nyt udstyr. Det var også tiltrængt. Det er blevet lettere for lydmanden at styre, og dermed fjerne stress hos de optrædende. Og er til sidst også til glæde for jer publikummer.

 

Årets 2020s viseaftener var:

14. februar: Hanne Kalsing var visevært med temaet ”Farveorgie i visebuketten”. En fin aften med masser af gode viser. Hanne fik lavet sig en skøn buket.

Marts aften blev aflyst. Wiri havde valgt ”Et portræt af Otto Brandenburg”. Vi prøver nu igen til

19. november 2021.

18. september: Lena valgte viser om ”Sensommer og ferieminder”.Lissy Kehlet Henriksen fra VVKbh., der er en erfaren visesanger, kom som gæstesolist. En fed aften, hvor vi var gode og Lissy var rigtig fin bl.a. med visen om en Pingvin, hvor hun var udklædt som en pingvin.

16. oktober: ” Et portræt af Benny Holst”, med Klaus som visevært. En aften der krævede meget øvning.

Et spændende univers at blive bekendt med. Vores trio Klaus og Henning og Erik Petersen, som var gæstesolist på bas, var rigtig i hopla, samt Wiri der altid har hørt Benny Holst. Aftenen vil blive gentaget, måske til næste år, så flere vil få glæde af den.

13. november: Hjerter, ruder, spar og kløver. Et godt tema med flere vinkler. Wiri sprang til og var visevært.

December: aflyst.

Jeg er så glad og stolt efter hver viseaften. Når viseværten kommer med et tema, lægger alle kræfter i og finder nye og gamle viser frem, som får det til at hænge godt sammen. Med Niels-Flemming ved klaveret, hvor han støtter og bær os igennem viserne, er vi bare et heldigt og godt team. Harmonika, guitar og cello

giver også kulør og variation på aftenerne.

 

Alle de mange andre opgaver, der hører med til en viseaften, bliver løst af et fantastisk team. Tusind tak alle som én.

 

Søndag, 23. februar 2020 kl.16.00 afholdt vi generalforsamling. Vi kunne ikke få salen før kl.16.00. Vi flyttede p.g.af et andet arrangement i huset fra caféen til salen. Salen er som sagt lidt for stor til en generalforsamling, men vi var 32 personer til stede. Det er længe siden, vi har været så mange til en generalforsamling. Så åben scene blev rigtig hyggelig. Klaus styrede os igennem, og vi sang, så vi næsten ikke kunne holde op igen.

 

16. juni var der Alsang stævne. Det var fjerde gang, at Pilegården i samarbejde med Visens Venner Brønshøj indbød til alsang, og endnu en gang resulterede det i en god og hyggelig aften. Helle Spangerup var konferenciers og Niels-Flemming sad ved flügelet. Poul-Erik, Kathe og Lena sang for, samt gav nogle af deres gode viser. Fra kl.17.00 kan man købe mad i caféen og kl.18.30 begynder arrangement. Oktobers Alsang stævne blev aflyst.

2700 Kulturdag aflyst. Møder i VVDK. er afholdt virtuelt, og på mail.

 

Vi har holdt 3 bestyrelsesmøde og 2 aktiv møder i 2020. Det er gode konstruktive møder, hvor vi hjælper hinanden med at få alle ender til at hænge sammen. Et aktivmøde og en øveaften har vi holdt i private hjem. Hos John Just og hos Hans Raahauge. Vi er meget taknemmelige for, at I har villet huse os.

 

Allerede i 2020 fik vi kendskab til at Pilegården skulle lukke som kulturhus. Vi har prøvet at slå koldt vand i blodet og ikke at gå i panik. Nu er det vedtaget, at Brønshøj Gammel Skole skal ombygges til kulturhus.

Det bliver meget spændende, hvordan forholdene vil blive. Kommunal tandpleje rykker ind i Pilegården.

Vi kan blive i Pilegården 2021 ud. Indtil ombygningen er afsluttet regner vi med, at afholde viseaftener i Brønshøj Gammel Skoles pavillon. Hvor vi kan afholde øveaftener, ved vi ikke endnu. Pilegården arbejder på opgaverne.

 

Selv om vores udgifter har været større end vores indtægter i 2020, skal vi ikke klage. Vi har penge på kontoen og klarer os. Derfor har vi valgt at bibeholde kontingentet på kr.175,- igen i år. Da vi gerne vil have jer som medlemmer, har vi besluttet at medlemmer kommer gratis ind til viseaftener i efteråret 2021.

Kirsten Falsing, vores kasserer, har igen i år trykt medlemskort, og har gjort et stort arbejde for at I nu kan betale med Mobil Pay.

 

På bestyrelsens vegne

Lena Saul

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE