Generalforsamling 2020

Dagsorden 23. februar 2020

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2020 i Visens Venner Brønshøj 

Afholdes i Pilegården, Brønshøjvej 17-19, 2700 Brønshøj

Søndag, 23. februar 2019 kl.15.00 i Caféen

 

Dagsorden:

Formandens velkomst

 

1.Valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af revideret regnskab                

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 1.februar 2020

                      a. At man tager et lille beløb for bladet

6. Valg af bestyrelse

For 2 år Lena Saul, modtager genvalg

For 2 år Mette Brabæk, modtager genvalg

For 2 år Pia Ejler, modtager genvalg

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

                      1. suppleant Hanne Kalsing, modtager genvalg

                      2. suppleant Lissi Kjær, modtager genvalg

8. Valg af 1 revisor for 1 år

                      Niels-Flemming Carlsen modtager genvalg

Valg af l revisorsuppleant for1 år Georg Kauman, modtager genvalg

9. Eventuelt

 

 

 

Efter generalforsamlingen ca. kl.16.00:

Nyhed: Åben scene: tilmelding til John Just, tlf.22 918701

Mail: justjust34@hotmail.com

 

Foreningen giver sandwich og kaffe/the.

 

På bestyrelsens vegne

Lena Saul, formand

 

Bestyrelsens Beretning år 2019

 

 

23.febr.2020 Generalforsamling.

Bestyrelsens beretning om året 2019. Året 2019 var Visens Venner Brønshøjs 20års jubilæumsår. Vi havde forberedt os godt og den 26.april 2019 holdt vi et brag af en fest. Der var god mad, god underholdning, god stemning, gode mennesker der deltog også fra andre viseforeninger. Vi viste, at vi kunne samarbejde – alle lagde kræfter i – og det blev et godt minde. Her vil jeg tilføje, at Marianne har lavet et flot bog med billeder og tekster fra festen.

Det har været et travlt og rigtig godt år. Vi har afholdt 7 viseaftener og flere og flere visevenner har fundet vej til Pilegården. Vi var rekord mange til Juleviseaftenen.

Alle har været gode til at invitere venner og bekendte med og det er jo sådan man kan sikre, at en god forening fortsat kan bestå i en tid, hvor tilbuddene er mange.

De aktive er også blev bedre, måske kan man sige mere professionelle, så kvaliteten af vores forestillinger er i top. Ved at vi har temaer, må vi hele tiden lægge os i selen for at finde nye numre, så arbejdet med nye tekster og ny musik giver liv til øve aftener og på scenen.

Vi arbejder bevidst på at forbedre lyddelen. Vi har udarbejdet manualer, så det er lettere at sætte lyd op og huske alle knapperne. John Just, John Elberg og Klaus har også fået meget bedre styr på de mange knapper. Tak for det.

Vi ønsker at købe nye headset og mikrofoner, hvilket er et projekt i det nye år. Der er udarbejdet en ansøgning om støttet til Veluxfonden. Vi venter på svar fra dem.

Der er også udarbejdet manualer for lys og ventilation, så alle vil kunne betjene de dele.

Det er mærkbart på viseaftenerne, at disse funktioner kører meget bedre og mindsker stress og letter afviklingen af viseaftenerne.

I år fik vi afprøvet at viseaftenerne begyndte kl.19.00. Dørene åbner allerede kl.18.00 og det har været godt at slutte aftenen ca. kl.22.00. Det har så betydet, at de aktive må møde tidligere. Det er gået godt uden for meget stress. Tak til alle jer der møder tidligt ind og får bordopstilling, borddækning, lys og lyd i orden. Tak til kassedamerne som jo er de første gæsterne møder, når de kommer. Tak til Pia som tager imod alle tilmeldinger og klarer udlevering af maden, og tak til Hanne som hjælper at fordele bordpladserne. Også en tak til alle jer gæster som er tålmodige og bærer over med os, når det ikke lige går efter bogen.

Årets viseaftener var:

15.februar: Tema: Drømmebilleder og virkelighed. Visevært: Kirsten Illum.                                Af nødvendighed blev Kirsten I. siddende på scenen som visevært.Det viste sig at være en god ting. Sceneskift blev mere roligt. Flere viseværter har afprøvet det siden og med godt resultat.

22. marts: Tema: Cornelis Vreeswijk. Visevært: Wiri Nøhr

Denne hollandske/svenske troubadours repertoire var nyt for mange af os. Vi måtte lære mange nye viser og vi gjorde det. En flot aften

26. april:         Jubilæumsfesten.

13.september: Tema: Brikker til et vise-puslespil. Visevært: Lena Saul.

Her havde vi gæster fra Visens Venner Allerød. Det er en aftale viseforeningerne imellem, at man er gæster hos hinanden. På den måde sker der nye afvekslende ting på scenen, uden at det bliver for dyrt.

11. oktober: Tema: Sebastians forunderlige verden. Visevært: Henning Jensen

At få indblik i Sebastian (Knud Christensens) univers var rigtig spændende. Det kom der en god aften ud af.

15. november: Tema: Franske viser på dansk. Visevært: Hans Raahauge.

Jeg kan kun sige, det blev en pragtfuld aften. Tænk at vi kunne klare sådan en opgave.

13. december: Tema: Julens mange ansigter. Visevært: Klaus Helsøe.

Salen var fuld, alle gik glade hjem og kunne holde ferie og Jul.

24. februar afholdt vi generalforsamling. Som noget nyt serverede vi sandwich og kaffe/the samt afholdt åben scene. Klaus Helsøe havde samlet et godt program, så det blev en god eftermiddag.

 

Uden for Pilegårdens scene har vi også været aktive:

2700 Kulturdag i Brønshøj druknede desværre i regn. Så kl.15.00 sluttede festen og vi nåede ikke at optræde. I 2020 er det kulturdag den 6.juni 2020.

Alsang stævner i Pilegården:

20. juni 2019: Stod Niels-Flemming, Mette Brabæk og Wiri på scenen i Pilegårdens Café og

29. oktober 2019 stod Niels-Flemming, Klaus og Lena på scenen. Helle Spangerup fra Pilegårdens venner er konferencier. Dørene åbner kl.17.00, hvor man kan købe mad m.m. i Caféen. Vi gik på kl.18.30-21.00.Det har været en god oplevelse, vel besøgt men plads til en del flere. Vi deltager igen i år 2020,

Den 16. juni og 28. oktober 2020. Det er god PR for os, at deltage i sådanne arrangementer. Vores image udadtil er vigtigt. At publicere vores aktiviteter er også vigtigt. Vi laver stadig ViseAvisen. Den sendes elektronisk ud til alle vores medlemmer og andre viseforeninger. Den kan ses på VVdks hjemmeside. Bladet sendes med post ud til medlemmer, som ikke bruger mail og den ligger fremme på viseaftenerne. Vi laver plakater, som sættes op på Pilegården, samt sendes ud til vores medlemmer som reminder. Der er indlæg i Brønshøj-Husum avisen.  Vi er i Pilegårdens folder og Pilegårdens plakat. Vi er på facebook. Vi er på Pilegårdens hjemmeside og vores egen hjemmeside. Den holdes ajour med tekster og billeder. Den er et besøg værd. 

Den 29. marts deltog et hold Visens Venner i Taastrups viseaften. Det var Niels-Flemming, John Just, Hans og Kirsten F. De kom glade hjem, da hele salen havde rejst sig og hyldet dem. 24. november var Klaus og Lena inviteret til at give nogle viser hos VVKbh., hvor deres tema var ”Fattigfolk”.

 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder og 2 aktivmøder. Møder hvor alt kommer på bordet, så vi kan planlægge og holde fælles fodslag.Vi er glade for det gode samarbejde, vi har med Pilegården og Mia i Caféen.

Desværre har Københavns Kommune varslet ændringer omkring leje af lokaler. Det rammer mange foreningen incl. os. Fra 1. august 2020 skal vi betale kr.400,00 for øvelokaler, dog får vi fortsat salen gratis, da der er åbent for publikum.Vores økonomi er god. Kontingent og indgangsbetaling har vi holdt uændret. Det fungerer godt med medlemskortene, som vores kasserer Kirsten Falsing laver. Tak for det.

 

Vi har deltaget i Visens Venner Danmarks møder. Regionalmøde afholdt 16. marts i København og Landsmøde afholdt 7. september i Helsingør. Det er altid godt og givtigt at møde visevenner fra hele landet. Mange steder i landet er der alsang stævner, og i år 2020, 75år for befrielsen, er der særlig fokus på dette.

Mange unger er aktive i vise/songwriter miljøer, så visen lever på bedste vis. Vi støtter op om det nordiske visefællesskab ved at købe bladet Visor til vores forening.

VVDk havde arrangeret marsterclass, som i år foregik i Frederikssund. Mette Br. og jeg deltog. Det var så spændende og lærerigt. Jon Hollesen var underviser og Helle var pianist.

Husk, at i sommerhalvåret er der mange spændende visetræf. I 2019 måtte jeg ud og se, hvad der rørte sig. Så jeg var til ”viser i vandkanten” i Faxe Ladeplads, Sârø i Sverige o andet. Det var spændende.

 

Kirsten Falsing vores kasserer har lavet nye medlemskort for 2020, og den nye sæson er i fuld gang. Vi glæder os til at se jer alle og nyde/yde igen i år. 

På bestyrelsens vegne Lena Saul, formand

Referat 23.februar 2020

Visens Venner Brønshøj

Referat af ordinær generalforsamling d. 23. februar 2020

1. Valg af dirigent, referent og tre stemmetællere

Niels-Flemming Carlsen blev valgt som dirigent, Klaus Helsøe som referent, og Marianne Kauman, Georg Kauman og John Just som stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning/v Lena Saul, formand

Den 26. april markerede foreningen sit 20 års jubilæum med en vellykket fest. Stor ros til de aktive, der alle tog ansvar. Det blev et brag af en fest.

Der er skrevet manualer til lydanlægget, scenelys og ventilationsanlægget. De aktive har også lagt sig i selen. Det har alt i alt resulteret i syv vellykkede og velbesøgte viseaftner i 2019.

En stor tak til alle, der bidrager til viseaftnerne både på og bag scenen.

Det er planen at investere i nye mikrofoner. I den anledning er der sendt en ansøgning til Veluxfonden. Vi afventer svar.

VVBrh. har i 2019 deltaget i 2700Kultur (arr. aflyst p.g.a. regn), 2 gange alsang i Pilegården og været gæstesolister i henholdsvis VV Tåstrup og VV København.

PR sker via Viseavisen, sammen med Pilegården, reminder mails, pressemeddelelser og facebook.

Lena Saul og Mette Brabæk har deltaget i et masterclass kursus arrangeret VVDk.

Kommentarer

Der blev spurgt til masterclass kurset: Alle aktive blev orienteret. Deltagerne skal selv betale for kurset.

VVBrh. begyndte som Brønshøj Viseværksted. Efter et år blev foreningen optaget i VVDk og ændrede navn til  Visens Venner Brønshøj.

Beretningen blev enstemmigt godkendt

3.Foreningens regnskab/ Kirsten Falsing

Årets resultat var et underskud på 1.244,34 kr.

Foreningen ydede et tilskud på 10.123,18 til jubilæet svarende til det budgetterede beløb.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget

4. Fastsættelse af kontingent

Kontingent fastholdes på 175 kr. og indgangsbillet på 40 kr. for medlemmer og 75 kr. for gæster.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslog, at det skal koste et beløb på f.eks. 5 eller 10 kr., hvis man på en viseaften ønsker at få udleveret en ekstra ViseAvis.

Det blev vedtaget, at ViseAvis nr. to skal koste 10 kr. Nye medlemmer får et blad. Der skal stadigvæk udarbejdes en folder, der kan uddeles som pr.

6. Valg til bestyrelsen for en toårig periode

Lena Saul, Mette Brabæk og Pia Ejler blev alle genvalgt til bestyrelsen.

7.Valg af suppleanter for etårig periode

Hanne Kalsing blev genvalgt som 1. suppleant og Lissi Kjær genvalgt som 2. suppleant .

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for en etårig periode

Niels-Flemming genvalgtes som revisor og Georg Kauman som revisorsuppleant.

9. Eventuelt

Måske skal vi flytte lokaler til Brønshøj Skole. VVBrh har p.t. ikke hørt om planerne.

Hanne Kalsing opfordrede til at komme med feedback til bordopstillingen. Målet er, at alle får en plads med et godt udsyn.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen en stor klapsalve og formanden takkede dirigenten for god ledelse.

 

Referent Klaus Helsøe

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE